Địa chỉ: Thị Trấn Thạnh An Huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại: 01638837837